Algemene huurvoorwaarden

Prijzen

 • De prijzen kunnen variëren in functie van de marktvoorwaarden.
 • Amutoys zal voor elke huur voor 2 dagen of langer een prijsofferte maken.

 

Huur van een springkasteel

 • Amutoys zorgt zelf voor het transport, plaatsen en afhalen van de springkastelen.
 • De huurder voorziet electriciteit (220V) en verlengdraad indien het springkasteel op meer dan 50m van de electriciteitsbron dient geplaatst te worden, alsook een permanente bewaking.
 • Het is verboden het springkasteel te betreden met schoenen, op de muren van het kasteel te kruipen en op het springkasteel eten en drank verbruiken.

 

Transport door de huurder

 • De huurder mag zelf vervoeren, met uitzondering van de springkastelen.
 • De huurder zal het materiaal vervoeren in een overdekte wagen en het beschermen mbv dekens.

 

Transport door Amutoys

 • De levering geschiedt volgens afspraak

 

Transportkosten

 • Geen transportkosten binnen een straal van 20 km rond Melle, voor een bestelling van:
  • ofwel een springkasteel
  • ofwel een bestelling groter dan €150 excl. BTW
  • Amutoys neemt in dit geval de eerste 80 km ten laste
 • Transportkosten zijn €0.30/km, met een minimum van €30 voor de bestelling van minder dan €150 excl. BTW
 • Forfait aan transportkosten overeen te komen voor wie verder dan 50 km woont.

 

Garantie

 • Amutoys kan een garantie vragen van €50 voor de huur van het materiaal.
 • De garantie wordt teruggegeven na controle van het terugbezorgde materiaal

 

Addendum

 • Amutoys is niet verantwoordelijk voor ongelukken tijdens het gebruik van het verhuurde materiaal. De huurder dient de nodige verzekeringen te nemen die hij nodig acht tegenover Amutoys en derden.
 • Het verhuurde materiaal blijft eigendom van Amutoys en kan niet in beslag worden genomen.
 • Eventuele geschillen vallen onder de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Gent.